Хімічний склад клітини

Усі живі організми складаються з клітин. Хімічний склад клітин рослин і тварин має безліч спільних рис. У клітинах рослин міститься величезна кількість хімічних елементів, які також можуть входити до складу предметів неживої природи. Вони беруть участь у різних хімічних реакціях, що відбуваються всередині клітини. У хімічному складі клітин живих організмів, у тому числі рослин, переважно містяться такі елементи, як вуглець, водень, кисень, азот. У цілому ці елементи складають до 98% маси клітини. Відносний вміст цих елементів у живій речовині значно вищий, ніж у земній корі.

Інші елементи (калій, кальцій, сірка, фосфор, натрій, кремній, хлор, залізо, магній) складають десяті або соті долі відсотка від загальної маси клітини рослини. Вміст інших хімічних елементів, наприклад, цинку, міді, йоду, в живому організмі ще менше (тисячні і десятитисячні частки відсотка). Хімічні елементи, з'єднуючись між собою, утворюють неорганічні і органічні речовини.

Органічні речовини

Органічні речовини є важливим структурним компонентом живих організмів, у тому числі рослин. До них відносяться вуглеводи, жири, білки, нуклеїнові кислоти, тощо. Білки входять до складу різноманітних клітинних утворень, регулюють процеси життєдіяльності і відкладаються про запас. Жири відкладаються у насінні та інших частинах рослини. Значення жирів полягає в тому, що внаслідок їх розщеплення звільняється необхідна для життєдіяльності організму рослини енергія. Вуглеводи є основною групою органічних сполук, завдяки розщепленню яких живі організми отримують енергію, необхідну для їх існування. Найпоширенішим запасним вуглеводом, який утворюється в клітинах рослин, завдяки фотосинтезу, є крохмаль. Величезна кількість цієї сполуки відкладається, наприклад, в клітинах бульб картоплі або насіння злаків. Інші вуглеводи - цукри - надають солодкий смак плодам рослин. А такий вуглевод, як целюлоза, входить до складу клітинних оболонок рослин. Нуклеїновим кислотам належить провідна роль у збереженні спадкової інформації та передачі її нащадкам. 

Неорганічні речовини

До неорганічних речовин у складі рослинної клітини можна віднести воду і мінеральні солі. Вода становить від 60 до 95% загальної маси клітини. Завдяки воді, клітина набуває необхідну пружність, форму. Також вода бере участь в обміні речовин. Вода забезпечує рух поживних речовин всередині рослини і грає важливу роль в регулюванні температури організму. Приблизно 1-1,5% маси клітини складають мінеральні солі, в тому числі солі калію, натрію і кальцію. Велике значення відіграють солі магнію і заліза, так як вони беруть участь в утворенні хлорофілу. Через нестачу або відсутності цих елементів листя бліднуть або взагалі втрачають зелене забарвлення, порушуються або припиняються процеси фотосинтезу.

Таким чином, рослинна клітина являє собою своєрідну «природну лабораторію», де продукуються і перетворюються різні хімічні сполуки. Завдяки цьому, клітку вважають елементарною складовою частиною і функціональною одиницею живого організму.

Похожие материалы:

1. Будова рослинної клітини
2. Пластиди