Гриби та бактерії

Царства грибів і бактерій найдавніші на Землі. Ці організми відносно просто влаштовані. Групи багатогранні й включають в себе найрізноманітніших представників. Між грибами і бактеріями багато спільного, але існують настільки явні відмінності, що вчені віднесли ці організми до різних царств.

Гриби

Гриби відносяться до однієї з численних і процвітаючих груп нижчих організмів, які зустрічаються у всіх географічних зонах. В природі живе до сотні тисяч видів грибів: від найдрібнішіх одноклітинних (дріжджі) до дуже великих (трутовики). Вони пристосувалися до різноманітних умов життя: у лісах, на полях, в грунті, в воді, на стінах житла, а також в організмах інших тварин і рослин, як живих, так і мертвих. Для існування грибам потрібні певні умови: волога і тепло (20-25 градусів). Вік найбільш древніх викопних спор грибів - 170-190 млн. років.

 Гриб у лісіГриби мають різні форми і розміри, але в більшості їх тіла складаються з тонких ниток - гіфів, що формують грибницю (міцелій), на якій виростають плоди. В стінках клітин більшості грибів міститься особлива речовина - хітин. Так як клітини грибів позбавлені хлорофілу і хлоропластів, їм не властивий фотосинтез, тому гриби є гетеротрофними, а це значить, що вони поглинають готові поживні речовини, надлишок яких перетворюється в запасну поживну речовину - глікоген. Деякі види є анаеробами. Гриби всією поверхнею гіфів ніби то вростають у субстрат і поглинають речовини, розчинені у воді. Частина з них харчується мертвою органікою і відноситься до сапрофітів, інша частина всмоктує поживні речовини з тканин живих організмів і відноситься до паразитів. Ряд видів вступають у симбіоз із кореневою системою рослин, утворюючи мікоризу, або з водоростями з утворенням лишайників.

Розмножуються гриби трьома шляхами:
- вегетативним (шматочками міцелію);
- безстатевим (за допомогою спор);
- статевим (чоловічими і жіночими гаметами).

У царстві грибів виділяють нижчі, у яких тіло представлено однією клітиною, і вищі, що мають багатоклітинний міцелій.

Також гриби ділять за типами харчування на:
- паразитичні;
- цвілеві;
- шапинкові.

Шапинкові - сироїжки, опеньки, білі, лисички, мухомори, грузді та інші. Їх плодові тіла представляють собою ніжку і шляпку, що складаються з компактно покладених ниток грибниці. Розмножуються вони спорами, які утворюються в трубочках або пластинках. Цвілеві гриби - мукор і пеніцил, ростуть на харчових відходах, в грунті, гної, на гниючих плодах і відрізняються забарвленням гіфів. Мукор - пухнаста цвіль білого кольору, а пеніцил - зеленого кольору. Деякі види пеніцила виробляють речовини (антибіотики), які згубно діють на бактерії. У фармацевтичній промисловості їх виділяють і використовують для лікування легеневих та інших захворювань. Паразитичні гриби існують і харчуються за рахунок живих організмів.

Білі гриби

Бактерії

Найдавнішими організмами планети, що живуть вже більше 2 млрд. років, є бактерії, які нараховують близько 2500 видів. Їх можна зустріти всюди в побуті, а також на глибині до 7 км в землі і океані, на висоті до 40 км, при температурі близько 90 градусів. Всі бактерії мікроскопічні по величині. Мають клітинну будову, складаються з однієї, або з декількох клітин у вигляді грон або ланцюжків. Найбільша бактерія - Epulopiscium, має розміри до 0,5 мм. Клітини бактерії не мають ядра, вони розмножуються безстатевим шляхом - простим поділом із подвоєнням геному. За способом дихання бактерії поділяють на аеробні (органічні речовини окислюються за участю кисню і з виділенням вуглекислого газу, хімічної енергії і води) і анаеробні (замість дихання відбувається процес бродіння без участі кисню із виходом енергії). Аеробні бактерії живуть на поверхні грунтового покриву, в атмосфері та у верхніх шарах води, анаеробні бактерії живуть без кисню.

Велика частина бактерій не містить хлорофілу, вони харчується гетеротрофно, використовуючи органічні та неорганічні речовини і сонячне світло для отримання енергії. Існують й автотрофні бактерії, які можуть жити виключно в неорганічному середовищі.

Бактерії

Гриби і бактерії в житті людини відіграють як позитивну, так і негативну роль. У харчовій промисловості застосовують дріжджові гриби, що викликають процес бродіння. На основі ферментів, що утворюються грибами, людина виробляє лимонну кислоту. В організмі людини є корисні йому бактерії, які забезпечують нормальне функціонування травної системи. А багато паразитичних бактерій, мешкаючи в тілах людини і тварин, викликають серйозні захворювання. Це холерний вібріон, туберкульозна паличка. Ці бактерії виділяють токсичні речовини, які згубно впливають на певні системи органів. Існують бактерії, які викликають псування продуктів харчування.

Висновки: Гриби в 40 разів перевищують кількість бактерій. Для поширення грибів необхідні певні умови, бактерії ж можуть жити скрізь. Гриби мають розміри від мікроскопічних до гігантських, бактерії тільки мікроскопічні. Тіло більшості грибів у вигляді розгалуженого міцелію, у бактерій такого немає. Клітка гриба має ядро, а в клітці бактерії немає. Гриби паразитують винятково на поверхні організмів, у тому числі і шкірі людини, а бактерії - всередині організму, будучи причиною дуже небезпечних захворювань, але в той же час помічниками травлення. Гриби розмножуються вегетативно, безстатевим і статевим способом, бактерії - тільки безстатевим способом. Гриби можуть бути тільки гетеротрофами, а бактерії - як гетеротрофами, так і автотрофами. І бактерії, і гриби можуть бувають як анаеробами, так і аеробами. Гриби і бактерії в житті людини відіграють як позитивну, так і негативну роль.