Класифікація грибів

Класифікація передбачає підрозділ грибів на певні, чітко розмежовані групи - так звані таксони. Дані групи розподіляються за принципом ієрархії у чітко впорядкованій системі. Іншими словами, вони взаємно підпорядковані та розташовуються на різних рівнях - рангах. У даний час гриби виділяють в окреме царство, але в період становлення систематики вони відносилися до рослин. Цим пояснюється той факт, що в системі грибів є ті ж таксони, що й у рослин: відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. 

Ознаки грибів

При розподілі на групи виділяють ознаки грибів, які їх об'єднують або розділяють (таксономічні ознаки). Вибором визначається, який характер буде мати створена система, висловить чи вона тільки зовнішню схожість організмів або вкаже на їх дійсну спорідненість. Прогресивний розвиток мікології дозволив вибудовувати систему грибів на сукупності ознак. Дані таксономічні ознаки повинні задовольняти основним вимогам - бути еволюційно стабільними і характеризувати родинні зв'язки грибів.klasifykacyya grib_vГоловні таксономічні ознаки, які використовуються в систематиці грибів, як і інших груп організмів, - морфологічні. Це ознаки будови, в тому числі ультраструктура, яка вивчається тільки за допомогою електронного мікроскопа. Але комплекс таких ознак у багатьох груп грибів частенько невеликий, і вони можуть бути подібні у неспоріднених груп, які ростуть в однакових умовах зовнішнього середовища. Тому останнім часом у систематиці грибів використовуються й інші групи ознак - біохімічні (тип метаболізму, утворення певних продуктів обміну, тощо), екологічні, генетичні, тощо. Величезне значення в останні роки надають такої ознаці, як будова нуклеїнових кислот, зокрема ДНК, тобто структурі генетичного матеріалу.

В основі системи будь-якої групи лежить такий важливий таксон, як вид. При описі видів завжди вказують межі варіювання їх ознак. Види об'єднуються у роди, які, у свою чергу, групуються у родини, родини - у порядки, порядки - в класи, класи - в відділи, а відділи - у царство грибів.

Царство грибів ділиться на два відділи:
1. Оомікота.
2. Еумікота (справжні гриби).

Класи розмежовуються на підставі типу органів розмноження і ряду ознак будови вегетативного тіла грибів. До відділу оомікота належать тільки два класи (ооміцети і гіфохитріоміцети). Вони відрізняються кількістю джгутиків і складом клітинних стінок. Переважна більшість грибів (95%) відноситься до відділу еумікота, в якому розрізняють п'ять класів (хітридіоміцети, зігоміцети, аскоміцети, базидіоміцети, дейтероміцети). Так звані макроміцети - гриби з великими плодовими тілами, видимими неозброєним оком - це представники двох класів грибів – базидіоміцети та аскоміцети.Класифікація грибівТаблиця: Класифікація грибів (скачати) 

Наприклад, червоний мухомор відноситься до роду мухомор із родини мухоморові, порядку агарикові, класу базидіоміцети з відділу еумікота, а сморчок звичайний - до роду сморчок із родини сморчкові, порядку агарикові, класу аскоміцети, відділу еумікота.