Ріст грибів

У процесі росту зовнішній вигляд грибів може змінюватися до невпізнання. Спочатку розвивається пухнастий, іноді у вигляді тяжів міцелій, який може також нагадувати вату або павутину. Міцелій у одних грибів зберігає життєздатність 10-12 днів, а у інших багато років. Після того, як на міцелії формуються структури спороношення, гриб набуває інший вигляд. У ряду мікроскопічних грибів такий період настає дуже швидко, вже через кілька днів. Це можна відзначити на прикладі пеніцила. Його колонія на культурі спочатку виглядає білою і пухнастою, а незабаром (через 4-5 днів) змінює свій колір на блакитний або зелений і стає порошкоподібною через безліч спор. У багатьох грибів-паразитів рослин спори формуються вже через кілька днів після зараження рослин

Розвиток

Для макроміцетів характерне часте утворення плодових тіл - 1 раз на рік (як, у зморшка і рядки - навесні, у рядовки фіолетової - восени), або кілька разів протягом осені та літа (у білих грибів). У більшості макроміцетів на розвиток плодових тіл йде небагато часу. У шапинкових грибів від появи зачатка плодового тіла до закінчення періоду росту проходить до двох тижнів, а дозрівання спор починається вже через тиждень. Після закінчення розвитку таке плодове тіло існує недовго - від кількох годин до декількох днів.

На відміну від шапинкових грибів, трутовики часто формують багаторічні плодові тіла. Їх розвиток здійснюється дуже повільно, бо приріст спостерігається тільки в теплі вологі періоди року. На гіменофорі цих грибів чітко простежується шаруватість.

Найчастіше один і той же гриб має в циклі свого розвитку не однократне, а багаторазове спороношення. Вони можуть чергуватися, слідуючи один за одним, а гриб щоразу змінює свою форму. У ряду видів вегетативне тіло також може зазнавати зміни протягом життя і переходити в залежності від умов навколишнього середовища від міцеліального зростання до дріжджоподібного і навпаки. Це явище називається поліморфізмом. Зміна двох форм росту в життєдіяльності гриба називається диморфізмом, а різних видів спороношень - плейоморфізмом. Яскраві приклади плейоморфізму зустрічаються у грибів-паразитів рослин і тварин.

Всі множинні прояви поліморфізму у грибів - це пристосування, що сформувалися в процесі еволюції, які дозволяють грибам рости і добре розмножуватися в постійно змінних умовах навколишнього середовища.