Сапротрофи

Найважливіші й обширні групи грибів - це ксилотрофи, що розвиваються на деревині, ґрунтові та підстилкові сапротрофи, мікоризні гриби.

Найважливішу роль у грунтоутворенні різних природних співтовариств (степів, луків, лісів) відіграють підстилкові сапротрофи. Друга назва цієї групи - гриби опаду. Їх грибниця не досягає грунту, а пронизує листовий опад, сприяючи утворенню з опалого листя та залишків трав'яного покриву цільної маси з подальшим її розкладанням.

До підстилкових сапротрофів відносяться гриби з різних систематичних груп:
- мікроскопічні;
- макроскопічні.  

Переважна їх більшість - це шапинкові гриби, переважно з плодовими тілами невеликих розмірів (колібії, міцени, тощо).

З ранньої весни до пізньої осені на опаді можна виявити міцени - дрібні гриби з капелюшком у формі дзвоника, що має яскраве забарвлення. Вони руйнують деревину і опале листя.

Сапротрофи

Колібії в простолюдді називають грошиками, так як їх капелюшки нагадують маленькі монетки, особливо при огляді зверху. Як і міцена, колібія виростає на грунті між мохів і трав, а також на опалому листі. Може рости на пнях, старих, ще живих деревах, капелюшках грибів інших видів. Спільно з бактеріями колібії беруть участь в розкладанні лісової підстилки.

Для степової зони характерний такий сапротроф, як степовий білий гриб. Він зовні схожий на білий гриб, але відноситься до роду глив. Гриби цього виду ростуть в основі відмерлих стебел ряду зонтичних рослин. Середовищем існування степового білого гриба є пустельно-степові передгір'я Середньої Азії. Здавна ці гриби вживаються в їжу місцевим населенням.

Множинні мікроскопічні цвілеві гриби також належать до групи підстилкових сапротрофів, що піддають розкладанню залишки рослин. До цвілевих грибів відносяться аспергіли, пеніцили, голівчасті цвілі, ін. 

Грунтові сапротрофи

Важливу екологічну групу грибів представляють грунтові сапротрофи. Їх грибниця розташована в перегнійному шарі грунту під опадом. Таким чином перегній розкладається на більш прості складові, що поліпшують лісовий грунт. Класичними грунтовими сапротрофами є різні види печериць, багато з яких їстівні.PechericiГрибниця багатьох грунтових сапротрофів взаємодіє певним чином з кореневими системами рослин, частіше деревних, формуючи складну структуру - мікоризу.

Всі перераховані вище гриби виконують функцію лісових санітарів. Вони в ході своєї життєдіяльності розкладають загиблі рослини, тим самим очищаючи ліс і збагачуючи грунт органічним матеріалом, потрібним для розвитку живих рослин.