Функції листка

Лист являє собою зовнішній орган рослини, який виконує такі важливі функції, як фотосинтез, дихання, транспірацію (випаровування) і гутацію (виділення води у вигляді крапель). Можливо вегетативне розмноження рослин за допомогою листів. Крім перерахованих вище функцій, листя деяких рослин здатні запасати воду і органічні речовини. А видозмінені листки окремих видів рослин (вусики, колючки, ловчі апарати комах) виконують ще ряд важливих функцій, завдяки чому рослина пристосовується до несприятливих умов навколишнього середовища.

Основні фізіологічні процеси, що протікають у зеленій м'якоті листа (мезофілі) - це фотосинтез і дихання. Суть фотосинтезу полягає в тому, що відбувається засвоєння вуглекислого газу і води рослинами із зовнішнього середовища і перетворення їх в органічні речовини під впливом фотосинтетичного пігменту (хлорофілу) за допомогою поглиненої енергії світла. Рослини, точніше їх листя, можна представити як фабрику, яка за допомогою енергії Сонця виробляє більшу частину органічних речовин на нашій планеті. Воду для здійснення фотосинтезу рослини отримують з грунту, а вуглекислий газ - з повітря. Вуглець вуглекислого газу - це основа для утворення молекул органічних речовин. Під час фотосинтезу рослини, розкладаючи воду, виділяють з неї кисень. Таким чином, атмосфера Землі збагачується киснем, завдяки життєдіяльності рослин. Інтенсивність протікання процесу фотосинтезу в листі рослин залежить від температури навколишнього середовища, освітленості, концентрації вуглекислого газу, надходження води до листя рослини.

Крім фотосинтезу, у клітинах листя відбувається дихання - процес, зворотний фотосинтезу. При диханні органічні речовини окислюються із звільненням пов'язаної в них енергії, яка необхідна рослинам для забезпечення їх життєдіяльності. Процес дихання обумовлений всмоктуванням кисню і виділенням в атмосферу вуглекислого газу. Але інтенсивність фотосинтезу в листках рослин перевищує інтенсивність дихання, тому значно більша кількість кисню виділяється в атмосферу, ніж поглинається при диханні. У процесі дихання також синтезуються сполуки, які використовуються для утворення в листі вуглеводів, білків та інших речовин, що мають для рослини велике значення. Швидкість протікання процесів дихання залежить від впливу певних факторів зовнішнього середовища, наприклад, температури, вмісту вуглекислого газу в повітрі. Найбільш активно дихання відбувається в зростаючих ділянках рослини. Це легко пояснити тим, що молодим клітинам потрібно багато енергії для росту.

У листі рослин здійснюється випаровування води (транспірація) і виділення води у вигляді крапель (гутація). Вода - це основне внутрішньоклітинне середовище, де відбуваються всі життєві процеси рослини. З усієї кількості води, яка проходить через тіло рослини, тільки 0,2% їм засвоюється. Інша частина води також має важливе значення для життєдіяльності рослини. Виведення водяної пари через продихи і чечевички називається випаровуванням води або транспірацією. У разі якщо коренева система поглинає більше води, ніж листя можуть вивести її шляхом випаровування, спостерігається виведення крапель рідкої води через листя. Цей процес називається гутацією. Вода випаровується через всі ділянки тіла рослини, але інтенсивніше - через листя. Швидкість випаровування регулюється продихами. Завдяки транспірації, створюється безперервний рух води, що полегшує пересування розчинених у воді мінеральних солей всередині рослини. Також випаровування знижує температуру листя, що рятує рослину від перегрівання. На інтенсивність транспірації і гутації впливають вологість, наявність вітру і температура повітря.

За допомогою листя можливе здійснення вегетативного розмноження рослини, що дозволяє зберегти у потомства біологічні властивості й ознаки материнської рослини, наприклад, пірамідальність, забарвлення квітки, т.д. Багато кімнатних рослин вирощують з частин листа. Це звичайний спосіб розмноження глоксинії, сенполії, деяких видів бегонії, дрібнолисткової пеперомії. Листя цих рослин дуже коротке, і формується розетка з них. Стебла цих рослин нарізати неможливо для вегетативного розмноження, а листовими живцями їх легко розмножити. Чисті сорти рослин, що володіють цінними якостями (запах, махровість, колір, тощо), можна зберегти виключно при вегетативному розмноженні листям.

Листя деяких рослин видозмінене, завдяки чому виконує деякі інші функції, не характерні для типового листя покритонасінних рослин. Так, листя, трансформовані в колючки, зменшують випаровування води і виконують захисну функцію. Листя, що перетворилися на вусики, забезпечують рослинам (гороху, чині) посилення опорної функції стебла. У алое соковите велике листя перетворилося в депо води і поживних речовин. Можна навести ще багато прикладів виконання листям різних функцій, крім основних, про які було розказано вище.