Рослинні угруповання

Рослинне угруповання (фітоценоз) - це група взаємопов’язаних між собою рослин різних видів, які тривалий час зростають на певній території з постійними умовами навколишнього середовища. Типи рослинних угруповань: ліс, степ, лука, болота, тощо. Кожне рослинне угруповання характеризується певним видовим складом та просторовим розміщенням рослин (ярусністю). Ярусність як вертикально розчленована структура може бути надземною та підземною. Надземна ярусність - це висота надземних частин рослин різних видів, підземна - глибина проникнення кореневих систем різних рослин в грунт. Яскравий приклад ярусності - ліс, де можна виділити до п'яти надземних ярусів і відповідне число підземних. Ярусний розподіл рослин зменшує гостроту конкуренції за світло, так як на верхніх ярусах розміщені світлолюбні рослини, а на нижніх - тіньолюбні та тіньовитривалі.

У рослинних угрупованнях постійно відбуваються різні зміни. У зв'язку з чергуванням пори року спостерігаються сезонні зміни. Восени відмирають трав'янисті рослини або їх надземні частини, відбувається листопад у дерев. У весняний період рослини виростають з їх підземних частин або насіння, розпускаються бруньки, квіти, тощо.

У рослинних угрупованнях відбуваються і багаторічні зміни, що мають певну спрямованість. Вони можуть бути обумовлені змінами кліматичних умов, господарською діяльністю людини, процесами, що відбуваються в самих угрупованнях. Причому кожне угруповання розвивається по-різному. Так, одні постійні протягом багатьох років, тоді як інші швидко змінюють вигляд.

Іноді відбувається повна перебудова угруповання, тобто зміна одного угруповання іншим. Так, рослини можуть оселятись у тій місцевості, де їх раніше не було, що спостерігається при появі лишайників на скельних породах або сосен на пісках. Такі новоутворені рослинні угруповання поступово збагачуються новими видами, поки не досягнуть постійного стану. Зміни рослинних угруповань можуть бути пов'язані з їх відновленням після якихось сильних зовнішніх впливів. Наприклад, відтворення лісу після пожежі. Такі відновні процеси можуть тривати дуже довго - протягом десятків і сотень років.

У деяких випадках має місце зміна рослинного угруповання одного типу іншим. Наприклад, внаслідок заростання озера утворюється болото, а на місці березового гаю може сформуватися ялиновий ліс.

Поступові зміни рослинних угруповань завершуються утворенням стійкого угруповання, здатного до самооновлення і саморегуляції протягом тривалого часу. Рослинне угруповання з мікроорганізмами та тваринами, що живуть в ньому, є біоценозом. А біоценоз з урахуванням абіотичних екологічних факторів формує біогеоценоз. Всі біогеоценози входять до складу біосфери - зовнішньої оболонки Землі, властивості якої визначаються життєдіяльністю організмів, що живуть на нашій планеті.