Міцелій грибів

У різних грибів зовнішня будова міцелію схожа. Він складається з окремих клітин, розділених перегородками із наявністю пор в кожній з них. Це відіграє велику роль у функціонуванні цієї структури, так як через пори речовини переміщуються у клітинному міцелії. У кожній клітині є одне ядро або декілька.

Міцелій частково або повністю занурений в субстрат, пронизуючи грунт, лісову підстилку або деревину, іноді проникаючи у тканини рослин. Він усією своєю поверхнею або за допомогою особливих структур (у паразитів) поглинає поживні речовини. 

Розвиток

Міцелій у більшості грибів розвивається зі спори. У рідкісних випадках він формується із частин міцелію старого гриба або з інших вегетативних структур. Зростає міцелій завжди верхівкою, галузиться в усі сторони, розростаючись радіально по всіх напрямах. Швидкість його зростання визначається умовами навколишнього середовища. Тривалість існування міцелію у різних груп грибів відрізняється. У ряду видів він «живе» недовго, і після утворення спор гине. У інших може існувати протягом багатьох років.Міцелій грибів

Значення

Значення міцелію для грибів неможливо переоцінити. Основними функціями його є прикріплення до якого-небудь субстрату, всмоктування поживних речовин і траспортування їх до основних частин організму гриба. Міцелій може поширюватися на значні відстані і охоплювати відносно великі площі субстрату, особливо у видів грибів з багаторічним міцелієм або з великою швидкістю зростання.

Завдяки максимально можливій поверхні по відношенню до обсягу, міцелій є оптимальним елементом для осмотрофних організмів. Також міцелій надає величезні можливості для диференціації тіла гриба, що вкрай важливо за умови існування в наземніому середовищі, де гриби схильні до безлічі несприятливих впливів.

Зазвичай міцелій диференційований на два відділу, що функціонально відрізняються:
1. Субстратний, призначений для прикріплення до субстрату.
2. Повітряний міцелій, розташований над субстратом і бере участь у формуванні органів розмноження.

У макроміцетів часто зустрічаються такі видозміни міцелію, як різоморфи і міцеліальні тяжі. Їх основними функціями є поширення гриба і перенесення поживних речовин, розчинених у воді.

Міцеліальні тяжі - це пучки гіф, що пронизують субстрат і досягають у довжину декількох метрів. Різоморфи - диференційовані і добре развите міцеліальні тяжі.

Міцелій у видозміненому стані у формі склероциїв здатний переносити несприятливі умови навколишнього середовища, так як в клітинах склероциїв міститься велика кількість поживних речовин - жирів, глікогену.

Міцелій ряду мікроскопічних грибів характеризується наявністю спеціалізованих структур, пов'язаних з їх типом харчування. Наприклад, у паразитичних видів, що харчуються соками живих тканин рослин, маються гаусторії - своєрідні вирости, що проникають в клітини хазяїна.

Міцелій також служить для вегетативного розмноження міцеліальних грибів. Даний спосіб знайшов застосування для розмноження багатьох грибів у культурі (печериці, річного опенька, гливи).