Класифікація рослин

Царство рослин об'єднує живі організми, що володіють характерними ознаками. Всі вони є автотрофами, тобто можуть здійснювати фотосинтез. Також всі представники царства рослин мають щільні клітинні оболонки, основою яких є така органічна речовина, як целюлоза. Крохмаль у рослин - запасна речовина. Незважаючи на те, що рослинам-сапрофитам і паразитам властиве гетеротрофне харчування, вони відносяться до царства рослин, тому що такий тип харчування вторинний. Є й інші характерні особливості у представників царства рослин. Це певні цикли життєдіяльності, шляхи закладки органів, нерухомий спосіб життя, тощо. Хоча вищезгадані ознаки не є загальними для всіх груп рослин, але їх поєднання дозволяє виділити рослини, особливо високоорганізовані, з усіх живих організмів інших царств. На нижчому рівні розвитку рослини легко можна переплутати з найпростішими тваринами. Головна відмінна особливість рослин на цьому рівні - наявність хлоропластів та особливості структури клітин.

Чим вище рівень організації рослин, тим більш явно помітні відмінності між ними та іншими живими організмами. Основна більшість високоорганізованих рослин мають занадто розчленоване тіло, що обумовлює збільшення його поверхні для кращого засвоєння з навколишнього простору газів і рідини з метою подальшого перетворення їх на поживні речовини в ході фотосинтезу. Наявність великої кількості спеціалізованих частин тіла у вищих рослин стало можливим, саме завдяки розчленуванню і диференціюванню тіла. Більшість значущих ознак будови рослин обумовлені особливостями їх розмноження, розвитку та типом розселення.

Класифікація та систематичні категорії царства рослин зазнали змін із середини двадцятого століття. До цього часу всі рослини були розділені на нижчі і вищі. До нижчих належали бактерії, гриби, водорості, лишайники і слизовики, а до вищих - мохоподібні, рінієві, плауноподібні, псилотові, хвощеподібні, голонасінні, папоротникоподібні та покритонасінні. На сьогоднішній день в систематиці рослин існують царство бактерій і царство грибів окремо одне від одного. Тому групу «нижчих рослин» припинили визначати окремо. У сучасній систематиці царство рослин ділиться на три підцарства: справжні водорості, багрянки (червоні водорості) та вищі рослини (зародкові). У ці три підцарства включені всі 350 000 видів рослин, що ростуть на Землі. Вони розрізняються розмірами - від дуже маленьких до величезних рослин. Всі представники царства рослин відрізняються один від одного життєвими формами (трави, дерева, чагарники), тривалістю періоду життєдіяльності (багаторічні, однорічні, дворічні), вимогами до умов навколишнього середовища, типами розмноження. Всі рослини розподілені за основними відділами царства рослин. Це мохи, плауни, папороті, голонасінні, хвощі та покритонасінні (квіткові) рослини. Представники відділу покритонасінних (квіткових) рослин в свою чергу діляться на два класи - дводольні й однодольні. Різні типи розмноження рослин обумовлюють їх поділ на насінні рослини і ті, що розмножуються спорами. З урахуванням вимог рослин до умов зростання виділяють теплолюбні рослини і холодостійкі, тіньовитривалі та світлолюбні, посухостійкі та вологолюбні. Ті рослини, середовищем існування яких є вода, називаються водними.

Значення рослин на Землі величезне. Саме представники царства рослин - первинні виробники органічних речовин. Доведено, що весь наявний в атмосфері кисень з'явився, завдяки життєдіяльності рослин, а точніше - фотосинтезу. Рослинні співтовариства є природним місцем існування тварин і людей, при цьому забезпечуючи їх їжею, у тому числі опосередковано, беручи участь в утворенні грунту. Рослини служать сировиною для отримання різних технологічних матеріалів, палива, будівельних матеріалів, лікарських засобів. Деякі види рослин стали культурними, і з них отримують цінні харчові продукти.