Зернівка

Зернівка являє собою простий сухий однонасінний плід, що має тонкий оплодень. Будова зернівки: міцний шкірястий оплодень щільно прилягає до шкірки насіння і зростається з насіниною тільки поблизу основи. Плід зернівка розвивається у всіх представників родини злаків. Зернівка є паракарпним плодом, так як формується з паракарпної гінецеї. Деякі злаки утворюють голі зернівки, так виглядає зернівка пшениці та жита. Будова зернівки пшениці типова для всіх рослин, що мають такий вид плода, але без лусочок і придаткових частин.

У більшості рослин, що відносяться до сімейства злаків, зернівка опадає з квітковими або колосковими лусочками і розташованою поруч частиною осі колоска. Так відбувається у проса, вівса, ячменю і деяких дикорослих злаків. Луска, що залишаються з плодами, виконує захисну функцію, тому оплодень плодів цих видів рослин слаборозвинений і тонкий. Також вищеописані лусочки сприяють кращому поширенню плодів, так як навіть без додаткових частин підвищують парусність деяких зернівок маленьких розмірів і виконують роль парусного або літального апарата. Крім цього, в окремих випадках квіткові луски мають різноманітні придатки – що чіпляються, перисті або спірально закручені. Вони сприяють переносу насіння вітром, тваринами, зариванню їх у землю.

Так, зернівки очерету й куничника оснащені чубчиками з волосків, що нагадують парашути, а насінини ковилу і арістид мають перисті осі для кращого поширення плодів.
Зернівки культурних злаків в агрономії називають зерном, наприклад, зернівки пшениці, ячменю, жита.