Ендосперм насіння

Насіння являє собою важливу складно влаштовану структуру, основне призначення якої розмноження та розселення квіткових і голонасінних рослин. Розвиток насіння відбувається після запліднення із насінного зачатка квітки. У насінні міститься зародок майбутньої рослини.

У будові насіння виділяють, крім зародка, запасаючі тканини (ендосперм і перисперм) і насінну шкірку, яка покриває насіння і виконує захисну функцію.

Ендосперм є великоклітинною тканиною, в якій запасаються живильні речовини. Зародок у насінні знаходиться в оточенні цієї тканини, яка в ході розвитку зародка забезпечує його органічними речовинами (крохмалем, жирами, білками).

Завдяки високому вмісту поживних речовин, ендосперм насіння покритонасінних рослин є їх цінним джерелом у дієті людини. Наприклад, з пшеничного борошна (перемеленого ендосперму насіння пшениці) печуть хліб, насіння ячменю з розвиненим ендоспермом застосовують у пивоварінні, тощо.

Клітини ендосперму в насінні голонасінних рослин спочатку гаплоїдні, являють собою тканину жіночого гаметофіта та утворюються в насінні до запліднення. Пізніше в ході злиття ядер формуються поліплоїдні клітини, при цьому ендосперм набуває синцитіальну будову. Згодом утворюються клітинні мембрани, що розділяють клітини.

Для примітивних квіткових рослин характерна наявність в насінині крупного ендосперму і дрібного зародка. В ході еволюційних перетворень з'явилися групи рослин, в насінні яких ендосперм займає невеликий об'єм або зовсім відсутній, поряд з великим зародком.

Утворення ендосперму у покритонасінних рослин відбувається в процесі подвійного запліднення. При цьому два полярних тільця в зародковому мішку зливаються з одним із сперміїв з утворенням тріплоїдної первинної клітини ендосперму, а другий запліднює яйцеклітину з утворенням зиготи. Більше половини видів квіткових рослин мають поліплоїдний набір хромосом ендосперму.

Формування ендосперму

Розрізняють два типи формування ендосперму: ядерний (нуклеарний) і клітинний. У першому випадку відбувається багаторазовий розподіл заплідненого центрального ядра зародкового мішка. При цьому формуються тріплоїдні ядра, які скупчуються вздовж стінок зародкового мішка. Клітинні стінки можуть утворюватися пізніше або не формуються зовсім. Ендосперм такого насіння знаходиться в рідкому стані. Прикладом є кокосове молоко насіння пальми.

При клітинному утворенні ендосперму при кожному поділі ядер формуються клітинні стінки і, відповідно, окремі клітини. У квіткових рослин широко поширений саме другий тип формування ендосперму, наприклад у кукурудзи, пшениці, тощо.

Значення ендосперму в існуванні насіння дуже велике. Через ендосперм відбувається транспортування поживних речовин з організму матері в насіння. Ендосперм виступає своєрідним резервуаром органічних речовин і є джерелом поживних речовин для зародка. Також в ендоспермі квіткових рослин містяться цитокініни, що регулюють диференціювання клітин зародка і розвиток зародкових органів.