Роль бактерій в природі

Бактерії поширені повсюдно: в повітрі, у воді, в грунті, в живих організмах. Бактерії були виявлені навіть на дні океану на глибині декількох кілометрів, в термальних джерелах, температура води яких досягає 90 градусів, в нафтоносних пластах, тобто вони здатні існувати в таких умовах, де інші живі організми не зустрічаються взагалі.

Завдяки життєдіяльності грунтових бактерій спільно з іншими організмами - рослинами, грибами - забезпечується родючість грунту. В 1 грамі чорнозему міститься близько 10 мільярдів бактерій. Вони розкладають органічні речовини, що залишилися від мертвих тварин і рослин, які потрапляють в грунт. Завдяки цьому, утворюються неорганічні речовини, які пізніше можуть вживати інші організми, у тому числі рослини, а також виділяється вуглекислий газ, необхідний рослинам для фотосинтезу. Велика кількість перегною утворюється бактеріями при удобренні грунту гнієм, при культивуванні багаторічних і однорічних трав'янистих рослин, у яких відмирають численне коріння. При наявності кисню в грунті бактерії за короткий період часу перетворюють перегній у мінеральні речовини для живлення рослин, у тому числі культурних.

З метою забезпечити кращі умови для життєдіяльності корисних грунтових бактерій в сільському господарстві проводять обробку і удобрюють грунт. Завдяки розпушуванню верхнього шару грунту, зберігається волога, і відбувається збагачення грунту повітрям, що необхідно як для життя культурних рослин, так і для грунтових бактерій. Також внесення гною живить не тільки культурні рослини, а й бактерії.

Ціанобактерії та деякі бактерії грунту здатні засвоювати азот повітря і перетворювати його в доступну для вживання рослинами форму. Бульбочкові бактерії є однією з таких груп бактерій. Вони оселяються на коренях бобових і деяких інших рослин (обліпихи, шовковиці). Бульбочкові бактерії здатні засвоювати азот з повітря і продукувати органічні азотовмісні речовини, збагачуючи ними грунт.

Засвоюючи органічні речовини, бактерії забезпечують очищення водойм. Але також вони можуть провокувати зворотний процес - «цвітіння води». Ціанобактерії, зелені та пурпурові сірчані бактерії разом із рослинами формують запаси органічних речовин у природі, утворюючи їх з неорганічних сполук. А ціанобактерії ще й виділяють в атмосферу вільний кисень, яким дихають всі живі істоти. Формування покладів природного газу і нафти також відбувалося за участю певних видів бактерій.

Життя на Землі неможливе без життєдіяльності бактерій, так як вони беруть участь у кругообігу речовин у природі, здійснюючи хімічні перетворення, не доступні ні тваринам, ні рослинам.