Селекція рослин

Наука про методи створення нових і поліпшення наявних сортів культурних рослин з необхідними для практики якостями називається селекцією рослин. Метою селекції є виведення нових сортів рослин - стійких груп, штучно створених людиною, які володіють необхідними спадковими властивостями. Всі рослини, що відносяться до одного сорту, мають схожі, спадково закріплені фізіолого-біохімічні, морфологічні та господарські особливості, а також однотипну реакцію на вплив факторів навколишнього середовища.

selekcyya roslin

До головних напрямків селекції рослин відносять:

1) підвищення врожайності сортів рослин,

2) поліпшення якості продукції (наприклад, смаку, лежкості, зовнішнього вигляду овочів і фруктів, збільшення в хімічному складі зерна білка, крохмалю, амінокислот, тощо),

3) набуття рослинами необхідних фізіологічних якостей (посухостійкості, холодостійкості, скоростиглості, стійкості до шкідників і хвороб),

4) інтенсифікація розвитку (хороший відгук на введення добрив, полив).

В останні роки були виведені сорти ячменю, які дають добрі врожаї при поливі морською водою в умовах дефіциту прісної. Також були створені сорти, продуктивні в умовах малосніжних зим із сильними морозами, при пізніх заморозках, що особливо актуально для Росії та Білорусії.

Селекцію рослин виконують з урахуванням потреб ринку збуту сільськогосподарської продукції. Наприклад, з метою випічки якісного хліба із м'якою внутрішньою частиною і хрусткою кіркою потрібні сильні (склоподібні) сорти м'якої пшениці з підвищеним вмістом еластичної клейковини і білка. А для випікання вищих сортів печива необхідні борошнисті сорти м'якої пшениці, тоді як макаронні вироби виготовляються з твердої пшениці.

Розвиток селекції рослин грунтується на законах генетики - науки про спадковість і мінливість, так як якості живих організмів залежать від їх генотипу і можуть мінятися внаслідок спадкової та модифікаційної мінливості. Таким чином, в основі селекції лежить генетика, але також використовуються досягнення інших наукових дисциплін: цитології, ембріології, систематики та географії рослин, молекулярної біології, біохімії та фізіології.

Основними методами селекції є відбір, гібридизація, мутагенез і поліплоїдія.