Алельні гени

Алельні гениПара генів, яка визначає альтернативні (протилежні) ознаки, називається алельною парою, а дане явище парності - алелізм.

Кожен ген може знаходитися в двох станах - А і а, тому вони є парою, а кожен з них зветься алелем. Ці алельні гени розміщені в одних і тих же ділянках хромосом та регулюють альтернативний розвиток однієї й тієї ж ознаки. 

У самому примітивному випадку ген являє собою дві алелі. Наприклад, білий і пурпуровий колір насіння гороху - це домінантний і рецесивний ознаки відповідно двом алелям одного гена. Існують трьохалельні гени, наприклад, ген, що регулює наявність у людини певної групи крові за системою АВО. Може бути і більше алелів. Так, для гена, який визначає синтез гемоглобіну, їх відомо 20-30 типів. Але скільки алелів би не було у кожного гена, в статевій клітині міститься тільки один алель, згідно з правилом чистоти гамет. Відповідно, в диплоїдній клітці організму є тільки два алелі, отримані від кожного з батьківських організмів. 

Взаємодія

Взаємодія алельних генів - це явище, при якому за прояв однієї ознаки відповідають кілька алельних генів. Якщо ці алелі одного гена, то взаємодії називаються алельними, якщо різних - неалельними. Розрізняють такі основні форми взаємодії алельних генів: повне домінування, неповне домінування, кодомінування

Схожі статті:

1. Селекція рослин
2. Закони Менделя