Неповне домінування

Неповне домінуванняПроміжний характер успадкування, або неповне домінування, має місце в тому випадку, якщо у фенотипі гетерозиготного гібрида простежуються суттєві відмінності від фенотипу обох батьківських організмів. Таким чином, вираженість ознаки гібрида є проміжною, з більшим чи меншим проявом властивостей однієї чи іншої батьківської форми.

Механізм даного явища полягає в тому, що рецесивний алельний ген знаходиться в неактивному стані, а рівень активності домінантної алелі недостатній для того, щоб забезпечити необхідний рівень прояву домінантної ознаки батьківського гомозиготного організму.

Як приклад неповного домінування можна розглянути спадкування кольору пелюсток віночка у рослин нічної красуні. Всі гомозиготні рослини мають або червоні (АА), або білі (аа) квітки, тоді як для гетерозіготних характерне рожеве забарвлення віночків. Якщо схрещувати екземпляри з червоними і з білими квітками, в першому поколінні всі гібриди мають рожеві квітки. Так виявляється проміжний характер успадкування. При подальшому схрещуванні гібридів з рожевими віночками квіток спостерігається збіг розщеплення за генотипом і фенотипом так, як гетерозигота (Аа) відрізняється від гомозиготи (АА). У даному випадку з нічної красунею розщеплення у другому поколінні за кольором віночків таке - 1 червона (АА): 2 рожеві (Аа): 1 біла (аа).

У природі неповне домінування поширене дуже широко. Це явище відзначається в успадкування різних морфологічних і фізіологічних ознак як у рослин, так й у тварин і людини. Наприклад, так відбувається спадкування масті великої рогатої худоби, забарвлення віночків квіток рослин, оперення птахів, кучерявості волосся у людини.