Взаємодія алельних генів

У разі, коли наявність однієї ознаки визначають декілька генів (алелей), має місце взаємодія алельних генів. Явище, коли взаємодіють аллели одного і того ж гена, є алельною взаємодією, якщо різних генів - неалельною.

Існують такі типи взаємодії алельних генів:
1. Повне домінування.
2. Неповне домінування.
3. Кодомінування.

При повному домінуванні відбувається взаємодія двох алелів одного гена таким чином, що один з генів повністю виключає прояв другого. У результаті гетерозиготні форми за фенотипом точно повторюють фенотип батька, що є гомозиготним за домінантним алелем. Прикладів повного домінування можна навести безліч. Це домінування у гороху пурпурового забарвлення віночків квітів над білим, гладкою поверхні насіння над складчастою. Також і у людини темний колір волосся домінує на світлим, а карий колір очей - над блакитним.

Неповне домінування - тип взаємодії, при якому гетерозиготний гібірід має фенотип, який відрізняється від фенотипу обох гомозиготних батьківських форм. Прояв ознаки буде проміжними з появою ознак одного і іншого батька в більшій чи меншій мірі. Механізм даного явища обумовлений тим, що рецесивний алельний ген неактивний, а активність домінантного алеля недостатня, щоб повністю проявилася ознака домінантного гомозиготного батька. Приклад неповного домінування - успадкування кольору віночка квіток нічної красуні. Так, у гомозиготних батьків квітки або червоного, або білого кольору. При їх схрещуванні гібриди мають рожеві квітки. Якщо схрещувати гібриди, то спостерігають розщеплення ознак нічної красуні за забарвленням квітів: одна червона, дві рожеві і одна біла.

Кодомінування - явище за участю двох алелів у визначенні ознаки у гетерозиготного організму. Яскравим прикладом кодомінування служить спадкування груп крові АВО у людини. Це явище добре вивчено.

Типи алелів

Існують три типи алелів групової приналежності: А, В, О. При гомозиготності АА у еритроцитів є тільки антиген А (друга група крові А). При гомозиготності ВВ на еритроцитах є тільки антиген В (третя група крові В). Якщо гомозиготність ОО, то в еритроцитах відсутні антигени А і В (перша група крові О). При гетерозиготності АО або ВО група крові буде друга і третя відповідно. При гетерозиготності АВ в еритроцитах є два антигени А і В (четверта група АВ). У зв'язку з тим, що алелі А і В діють у гетерозиготі незалежно один від одного, це явище отримало назву кодомінування.