Моногібридне схрещування

Моногібридне схрещування являє собою схрещування двох організмів, у кожного з яких у хромосомі є гетерозиготна пара алелів. Відповідно екземпляри будуть відрізнятися один від одного по одній парі альтернативних ознак.

При моногибридному спадкуванні від батьківських форм передається одна ознака (ген), різновиди якого називаються алелями. Наприклад, проведемо моногібридне схрещування між двома чистими лініями рослин, які є гомозиготними за певною ознакою. Одна лінія рослин дає насіння бурого забарвлення, що є домінантною ознакою, а інша – коричневого (це рецесивна ознака). Можна зробити достовірний прогноз, що рослини першого покоління після схрещування будуть розмножуватися насінням виключно бурого кольору, тому що алель бурого насіння буде домінуючою по відношенню до алелі коричневого. Характерною рисою моногібридного схрещування є те, що порівняння проводять тільки за однією специфічною ознакою, на відміну від дігібридного, при якому батьківські організми відрізняються по двох парах альтернативних ознак.

Експерименти

Експерименти, поставлені Г. Менделем, є прикладами моногібридного схрещування. У них відображені закономірності успадкування певних ознак. Вчений проводив схрещування рослин гороху, які відрізнялися одна від однієї за кольором насіння (жовте й зелене), за структурою поверхні насіння (гладка і складчаста). У результаті дослідів був сформульований перший закон Менделя, який свідчив, що всі гібриди першого покоління однакові як за фенотипом, так і за генотипом, і несуть домінантну ознаку. Це так зване правило домінування. Такі ж спостереження були проведені пізніше при схрещуванні інших рослин, що відрізняються по якійсь характерній ознаці, наприклад, ліній рослини нічна красуня, що відрізняються білими і рожевими квітками.

Моногібридне схрещування знайшло застосування для з'ясування, яку ознаку буде мати друге покоління від батьків, гомозиготних за домінантним і рецесивним аллелями. Як вже було зазначено вище, у першому поколінні всі гібриди ідентичні. Якщо ж провести моногібридне схрещування гетерозиготних особин у другому поколінні, то ймовірність прояви домінантного фенотипу становить 75%, а рецесивного - 25%. Так проявляється другий закон Менделя (закон розщеплення). 

Схема моногібридного схрещування проста:
АА х аа = Аа + Аа (F1);
Аа х Аа = АА + Аа + Аа + аа (F2).

Відповідно, з урахуванням даних формул, виведених на основі законів Менделя, складають завдання для шкільної програми з курсу генетики, вирішення яких не представляє складнощів.