Фелоген

Фелоген (від грец. Phellos - пробка) - корковий камбій. Фелоген належить до бічної (латеральної) меристеми рослини. Він бере початок від постійних тканин, які розташовані під епідермою в субепідермальних шарах, шляхом дедиференціювання, тобто спрощення будови і придбання якостей меристеми. Корковий камбій утворює коркову тканину, яка замінює епідерміс стебла і поглинаючу тканину кореня.

Будова

Перед зародженням пробкової тканини в одному з шарів клітин кори рослини формуються тангентальні перегородки. При повторному розподілі цих клітин з'являється одношарове кільце паренхімних клітин (це так званий фелоген), що мають тонкі стінки і багатих протоплазмою. На поперечному зрізі вони мають пластинчасту будову (таблитчасті).

Клітини фелогену мають багато вакуолей, що містять клітинний сік. Вакуолі здійснюють формування внутрішнього водного середовища клітини, підтримують гідростатичний тиск, і накопичують запасні речовини. Живі клітини фелогену діляться периклінально, тобто паралельно поверхні органу. При цьому всередину відокремлюються клітини фелодерми, а назовні - фелеми (пробки). З трьох клітин, що утворилися, кліткою фелогену стає середня. Клітин фелодерми завжди утворюється менше, їх всього 1-3 шари, ніж таких фелеми. Клітини феллеми, що утворилися, спочатку дуже схожі на клітини фелогену. Але при наступних поділах вони відтісняються до краю, поступово перетворюючись на пробкові.

Таким чином, фелоген та його похідні формують перидерму - вторинну покривну тканину, яка служить захистом дерева. Вона виконує такі функції: оберігає внутрішні тканини від висихання; коливань температур, здійснює газообмін.

Закладається фелоген у різних рослин по-різному. Найчастіше його закладка спостерігається в первинній корі під епідермісом, наприклад у липи, берези, або в більш глибоких шарах первинної кори, наприклад у сосни. Також він може брати початок в епідермісі, наприклад, у верби, яблуні. Формування фелогену може бути і в самому внутрішньому шарі первинної кори, на стику з лубом, у таких рослин, як малина, смородина, ялівець; і в центральній частині (флоемі) - у винограду. Якщо фелоген закладається в глибокому шарі - вторинній флоемі, утворюється внутрішня перидерма, та з'являється кірка на деревних рослинах.