Сочевички

Сочевички - це утворення на стовбурі та гілках дерева, в яких знаходяться дрібні отвори, прикриті пухкою тканиною. За формою вони дуже різноманітні: зазвичай вони представлені у вигляді дрібних округлих горбків, або штрихів, але можуть бути й ромбічними. Основними функціями сочевичек є газообмін між внутрішніми живими тканинами стебла і навколишнім середовищем, а також виведення зайвої вологи. Сочевички розкидані по стеблу і добре помітні, також їх можна побачити і на деяких плодах у вигляді цяточок, наприклад, на грушах, яблуках та ін.

Сочевички

Функції та будова

Живі тканини стовбура і гілок потребують газообмін, який спочатку здійснюються через продихи епідерми. Під продихами і закладаються сочевички. У міру зростання дерева утворюється перидерма, а епідерма відмирає, сочевички починають виконувати функції продихів по газообміну.

Ще до утворення пробкової тканини закладені під отворами продихів коркові клітини починають збільшуватися і ділитися, утворюючи горбки - сочевички.

Клітини, що заповнюють сочевички, не мають хлорофілових зерен, округлі за формою, пухко з'єднані між собою. Під ними закладається шар фелогена, який служить для збільшення числа утворюючих сочевички клітин. Утворення пробкової тканини починається після закладки сочевичек. По обидві сторони сочевички відбувається поділ клітин тангентальними перегородками. До закінчення формування сочевички фелогеновий шар опоясує всю окружність стебла і з'єднується із феллогеном сочевички, яка опиняється всередині перідерми.

Сочевички

Якщо у рослин пробка утворюється глибоко в тканині стебла, то сочевички закладаються в корковому камбії, а не під продихами. Клітини коркового камбію місцями при діленні відкладають пухкі клітини назовні замість звичайних пробкових клітин, а всередину - велику масу фелодерми.

Сочевички не утворюються на коренях рослин. Лише у небагатьох деревних рослин вони відсутні, але у них є інші пристосування для вентиляції кори. Наприклад, у лози винограду існують серцевинні промені з ходами для повітря до поверхні стебла. Але є рослини, у яких провітрювання здійснюється за рахунок скидання ділянок кори.