Луб, або флоема 

Луб (флоема) - це складна провідна тканина, по якій продукти фотосинтезу (органічні речовини) транспортуються з листя до всіх органів рослини (до кореневищ, плодів, насіння, тощо). Утворюється флоема поділом клітин прокамбію (первинна) і камбію (вторинна). Розташовується луб в стеблі зовні від камбію під корою, а в листі - ближче до нижнього боку пластинки. Під камбієм в стовбурі знаходиться деревина.

Луб фбо флоема

Будова

Тканини флоеми та її клітинний склад діляться на три види залежно від виконуваних функцій: ситоподібні трубки з клітинами; механічні тканини (склереїди та волокна); луб'яна паренхіма з паренхімними клітинами. В основному, луб складається з ситоподібних трубок, які забезпечують рух розчинених поживних речовин вниз по стеблу. Трубки утворюються ситоподібних клітинами, щільно прилеглими і з'єднуються одна з одною.

Клітини

Клітини живі, тонкостінні і мають видовжену форму. У них відсутнє ядро, а в центральній частині міститься цитоплазма. Поперечні стінки клітин мають дрібні наскрізні отвори, через які тяжі цитоплазми переходять в сусідні клітини.

Ситоподібні трубки тягнуться по всій довжині рослини. У листяних рослин до члеників ситоподібних трубок примикають і з'єднуються з ними клітини-супутники, які також беруть участь в транспорті речовин. Функціонують ситоподібні трубки недовго, лише один вегетаційний період, поступово вони закупорюються каллозою, а потім відмирають. Тільки у деяких багаторічних рослин тривалість життя становить більше 2 років.

Функції

Механічні тканини - товстостінні луб'яні волокна служать для міцності, а також виконують опорну функцію. Луб'яна паренхіма містить тонкостінні паренхімні клітини, які служать для відкладення запасних поживних речовин, а також їх ближнього транспортування.

Якщо в ксилемі переміщення розчинених мінеральних речовин здійснюється тільки вгору до листя від коренів, то у флоемі рух органічних речовин (сахароза, вуглеводи, амінокислоти, фітогормони) від листя відбувається до тих органів рослини, які їх споживають або запасають. Найбільша інтенсивність споживання речовин спостерігається у верхівках пагонів, листі, коренях, що формуються. Багато ж рослин мають органи, що запасають поживні речовини: бульби, цибулини та ін. Швидкість транспорту досить велика і складає десятки сантиметрів на годину. Експериментами було встановлено, що донори-листки найчастіше підгодовують поруч розташовані органи рослини. Наприклад, листя пагонів забезпечує плоди, нижнє листя - коріння. Крім цього, транспорт флоеми двобічний, залежно від вегетаційної фази, наприклад, що ці органи можуть транспортувати вуглеводи до листя, що розпускається.

Якщо кору на дереві по колу перерізати до деревини, то органічні речовини перестануть надходити до коріння, і дерево з часом засохне.