Зелені водорості

Відділ зелені водорості об'єднує нижчі рослини, що мають зелене забарвлення, обумовлене наявністю хлорофілу. Відомо близько 500 родів і 20 тисяч видів зелених водоростей, поширених переважно у прісних водоймах і на зволожених ділянках суходолу. Наприклад, хламідомонада, хлорела, улотрикс, вольвокс. Зрідка представники даного відділу зустрічаються в морях, іноді в грунті і на стовбурах дерев.

zelenye_vodorosliДо даної групи відносяться одноклітинні та колоніальні водорості планктону, а також багатоклітинні види - складові бентоса. У складі планктону можуть провокувати «цвітіння» води. У цьому випадку з зеленими водоростями ведуть боротьбу.

Талом. Характерною особливістю цих рослинних організмів є зелене забарвлення таломів, схоже на колір вищих рослин, завдяки переважанню хлорофілу над іншими пігментами. Розміри варіюють від кілька мікрон до декількох метрів. У представників групи, крім одноклітинних, зустрічаються всі морфологічні види сланей (таломів): паренхіматозний, монадний, коккоїдний, пальмеллоїдний, тріхальний, сарціноїдний, тощо.

Будова клітин. Внутрішня та зовнішня будова клітин водоростей різноманітна. Клітини можуть бути покриті клітинною оболонкою або голі. Основний структурний елемент клітинної стінки - целюлоза. Для деяких видів водоростей характерна наявність джгутикового апарату, що складається із різного числа джгутиків.

У кожній клітині зелених водоростей є хлоропласти. Вони відрізняються за розмірами і формою. Можуть бути сітчастими, кільцеподібними, спірально-закрученими, тощо. Будова хлоропластів водоростей схожа з вищими рослинами. Завдяки цьому, водорості здатні до автотрофного харчування. Є серед рослин цієї групи і міксотрофи, які отримують поживні речовини не тільки в процесі фотосинтезу, але й всмоктують розчинені у воді органічні речовини. По кожному з хлоропластів розподілені молекули ДНК у вигляді невеликих сферичних утворень.

Деякі представники зелених водоростей мають червоне або помаранчеве забарвлення через скупчення поза хлоропластів каротиноїдних пігментів і їх похідних – так званого гематохрома. Для ряду сифонових водоростей властива наявність прозорих амілопластів, що містять крохмаль. Також в цитоплазмі і стромі хлоропластів можуть накопичуватися ліпіди. Важливий елемент клітин багатьох видів водоростей - світлочутливе вічко, завдяки чому клітина здатна переміщатися до освітленого місця.

Розмноження. Характерно як безстатеве, так і статеве розмноження. Безстатеве розмноження відбувається за допомогою зооспор. При вегетативному розмноженні особини діляться або розпадаються на окремі частини. Статевий шлях має на увазі злиття гамет з утворенням зігоспор або ооспор.

Зелені водорості широко поширені по всій земній кулі. Багато видів мають господарське значення, зокрема як індикатори забруднення прісних водойм, а також для очищення і доочищення стічних вод. У рибних господарствах водорості використовуються як корм для риб. Деякі види вживаються людиною в їжу. У промисловості з одних видів отримують каротиноїди, з інших - ліпіди. Представники зелених водоростей є об'єктами вивчення генної інженерії.