Вольвокс

Вольвокс - рід колоніальних рослин із відділу зелених водоростей. В даний час вивчено близько 20 видів даного роду. Ці рухливі колоніальні організми поширені у прісних водоймах зі стоячою водою. У період масового розмноження забарвлюють воду в зелений колір. З'являється так зване «цвітіння» води.

Будова. Колонія вольвокса виглядає як невелика рухлива зелена куля (до 2-3 мм в діаметрі). Кожна колонія об'єднує від сотень до десятків тисяч клітин вольвокса, розташованих на поверхні кулі. Між собою клітини з'єднані особливими протоплазматичними нитками. Внутрішня порожнина сфери заповнена рідкою слизовою речовиною. Клітини вольвокса за будовою подібні до хламідомонади. Парні джгутики кожної клітини звернені назовні.

Розмноження вольвокса здійснюється як безстатевим, так і статевим шляхом. На рівні колонії вольвокса відзначається спеціалізація клітин. Основна маса клітин - вегетативні. Між ними знаходяться великі генеративні клітини, що беруть участь у розмноженні. У оогоній утворюються яйцеклітини, в антеридіях - сперматозоїди. Після злиття гамет формується зигота - ооспора. Проростання ооспори спостерігається у весняний період. В життєвому циклі вольвокса тільки у зиготи є подвійний набір хромосом, вегетативні клітини гаплоїдні.

У безстатевому розмноженні беруть участь особливі клітини партеногонідії. Розподіл даних клітин здійснюється перпендикулярно до поверхні кулі, в результаті чого з'являється дочірня куля.

Вивчення вольвокса дозволяє зробити наукове припущення про те, що в процесі еволюції розвиток живих організмів від одноклітинних до багатоклітинних відбувався через формування колоніальних форм. Ці рослини викликають великий інтерес вчених як типовий приклад колоніальних форм серед водоростей.