Рослини хижаки

Всі рослини можна розділити на дві великі групи за типом отримання поживних речовин - автотрофи і гетеротрофи. Переважна більшість існуючих на Землі рослин відноситься до автотрофів, які утворюють органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу. Невелика кількість видів рослин належать до групи гетеротрофів, які отримують поживні речовини або за рахунок організму господаря (рослини-паразити), або поїдаючи безпосередньо комах (рослини-хижаки).

Рослини хижаки - це, в основному, багаторічні трав'янисті рослини. Вони ловлять комах, в окремих випадках інших невеликих тварин, використовуючи їх в якості додаткового джерела живлення (головну роль грає азотисте харчування). Комахоїдні рослини широко поширені по всій Землі. До них відносяться приблизно 50 видів з шести родин (росянкових, непентесових, пухирчаткових, цефалотових і сарранціевих). У Росії ростуть 18 видів з чотирьох родів, які належать до двох родин: пухирчаткових (жирянка, пухирчатка) і росянкових (альдрованда, росянка).

Середовищем існування комахоїдних рослин є прісні водойоми або заболочені луги та болота, де спостерігається нестача азотистих сполук, необхідних для росту рослин. Щоб компенсувати недолік азоту, а також калію, фосфору та інших необхідних речовин, рослини-хижаки вдаються до лову комах за допомогою ловчих апаратів - видозмінених листків. Такі листки рослин забезпечені спеціальними залозками, що продукують ферменти на зразок пепсину, а також ряд органічних кислот (бензойну, мурашину, тощо). Завдяки дії вищевказаних ферментів, відбувається розщеплення білків організму тварини на амінокислоти та інші прості сполуки, які рослина здатна засвоювати.

У рослин-хижаків, що мешкають на суші, коренева система погано розвинена, а у водних вона відсутня зовсім, але й ті, й інші можуть жити, завдяки отриманню поживних речовин з води і грунту. Згідно з науковими дослідженнями, рослини-хижаки, які живуть виключно за рахунок харчування речовинами, отриманими з кореня, порівняно з рослинами, що харчуються додатково і тваринами, значно відстають у рості та розвитку. Рослина при переході до харчування тваринами починає швидше розвиватися, також прискорюється настання періоду цвітіння і утворення плодів.

У ряду рослин-хижаків ловчими органами є урни, що пасивно вловлюють комах, як у сарраценії, дарлінгтонії, непентеса, тощо. У інших рослин-хижаків є активно діючі пастки, наприклад, у пухирчатки, діонеї, альдрованди, тощо. Але більшість рослин-хижаків мають типову будову видозмінених листків, пристосованих до лову комах. На поверхні метаморфізованих листків розташовано безліч головчатих залозок, які продукують клейку безбарвну рідину, що залучає комах і приклеює їх до листів. Якщо комаха-жертва попалася в пастку рослини, активізується виділення липких речовин залозками, що ще більше ускладнює рухи комахи. Далі нахиляються до тіла комахи залозисті волоски рослини хижака, як у росянки, або підвертаються края листка, як у жирянки, і починається виділення ферментів для «перетравлення» комахи. Так харчуються практично всі рослини-хижаки.